"Touch Of Silence" znamená okamžik zrodu,
zachvění na klidné hladině.

"Touch Of Silence" znamená rozplynutí,
okamžik zastavení, spočinutí v harmonii.

"Touch Of Silence" je to, co je původem
i hnací silou mé tvorby.